Kategorier

DELPRO A/S
DELPRO Wind

DELPRO A/S er et entreprenør- og serviceselskab med speciale inden for højspændingsinstallationer. DELPRO udfører service- og entrepriseopgaver i elforsyningsnet, på on- og offshore vindmølleparker, på kraft- og kraftvarmeværker, jernbaneoperatører samt større industrivirksomheder.

Hovedaktiviteterne er relateret til elektriske installationer mellem 10 kV og 400 kV.

 

DELPRO A/S is one of the leading Danish partners and suppliers in the market for construction tasks related to the transmission and distribution of electrical energy and data.

The main activities of DELPRO are related to electrical installations in the voltage range between 10 kV and 400 kV.

 

 

 

Ledige stillinger / Vacancies 

Hos DELPRO har vi løbende brug for talenter inden for vores forskellige funktioner. Nedenfor ser du en oversigt over de stillinger, som i øjeblikket måtte være ledige hos os. I modsat fald er du velkommen til at søge uopfordret.

Er du en af de bedste inden for dit felt, og vil du være med til at præge DELPROs fremtid, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Hvis du ikke modtager bekræftelse fra os, så tjek din uønsket mail.

 

At DELPRO we continuously need talented people in our various functions. Below is a list of positions that may currently be available with us. Otherwise, you are welcome to apply unsolicited.

Are you one of the best in your field and would you like to help shaping the future of DELPRO? Then we’ll look forward to receiving your application.

If you don't receive confirmation, please check your junk mail.

 

DELPRO A/S

Uopfordret ansøgning Administration

Uopfordret ansøgning Power Systems

DELPRO Wind

Unsolicited Application DELPRO Wind

Powered by JobNext