Kategorier

DELPRO A/S
DELPRO Wind

DELPRO A/S er et entreprenør- og serviceselskab med speciale inden for højspændingsinstallationer. DELPRO udfører service- og entrepriseopgaver i elforsyningsnet, på on- og offshore vindmølleparker, på kraft- og kraftvarmeværker, jernbaneoperatører samt større industrivirksomheder.

Hovedaktiviteterne er relateret til elektriske installationer mellem 10 kV og 400 kV.

 

DELPRO A/S is one of the leading Danish partners and suppliers in the market for construction tasks related to the transmission and distribution of electrical energy and data.

The main activities of DELPRO are related to electrical installations in the voltage range between 10 kV and 400 kV.

 

 

 

Ledige stillinger / Vacancies 

Planning Manager

Ansøgningsfrist: 06-11-2020

Unsolicited Application DELPRO Wind

Vi glæder os til at høre fra dig.

We look forward to hearing from you.

Powered by JobNext